Warunki korzystania

Prosimy zapoznać się z poniższymi zasadami i warunkami korzystania z naszej strony internetowej.

Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz niniejszy Regulamin. Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek z punktów zawartych w Regulaminie, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszej strony.

1. Prawa autorskie

Wszystkie prawa autorskie do treści zamieszczonych na naszej stronie internetowej, takich jak teksty, zdjęcia, grafiki, filmy i inne materiały, należą do nas lub innych podmiotów udostępniających te materiały na mocy umowy. Ochrona tych treści zgodna jest z obowiązującym prawem autorskim i nie wolno ich wykorzystywać bez naszej zgody lub zgody posiadacza praw autorskich.

Zbieranie, kopiowanie, reprodukcja, dystrybucja lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób treści zamieszczonych na naszej stronie internetowej bez naszej zgody jest surowo zabronione.

  • Wszystkie znaki towarowe, logo i nazwy produktów zamieszczone na naszej stronie są naszymi znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
  • Nie jest dozwolone kopiowanie, reprodukcja ani wykorzystywanie żadnych znaków towarowych, logo lub innych materiałów graficznych bez naszej lub właściciela znaku towarowego zgody.

2. Odpowiedzialność

Korzystanie z naszej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z naszej strony.

Zamieszczamy na stronie linki do innych stron internetowych, które mogą być przydatne dla użytkowników. Jednakże nie mamy kontroli nad treścią tych stron i nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczone na zewnętrznych stronach internetowych.